Thông tư 141/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật thuế TNDN và GTGT

THÔNG TƯ 141/2013/TT-BTC HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 92/2013/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG SỬA ĐỔI CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2013 DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

Cách xác định doanh thu hưởng ưu đãi thuế TNDN

Theo quy định tại Luật thuế TNDN sửa đổi 2013 thì doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% kể từ ngày 01/7/2013.

Bộ Tài chính đã có hướng dẫn về nguyên tắc xác định phần doanh thu được hưởng ưu đãi thuế như sau:
– Doanh nghiệp xác định được doanh thu, chi phí và thu nhập chịu thuế thì áp dụng thuế suất 20% theo thực tế doanh nghiệp hạch toán được kể từ ngày 01/07/2013.
– Doanh nghiệp không xác định được thu nhập chịu thuế thì xác định trên cơ sở số thu nhập được áp dụng thuế suất 20% bình quân trong các tháng nhân số tháng hoạt động sản xuất kinh doanh tính từ ngày 01/7/2013 đến hết năm tài chính đó.

Các hướng dẫn cụ thể được quy định tại Thông tư 141/2013/TT-BTC .

Thông tư có hiệu lực từ 30/11/2013.

Chi tiết xem tại đây

ID: 3702424301

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *