Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Thuận tiện quản lý

Thuận tiện cho việc hạch toán, kế toán, đối chiếu dữ liệu, quản lý , kê khai, nộp thuế.

Hạn chế rủi ro

Hạn chế các rủi ro như mất mát, rách, hỏng, cháy trong quá trình vận chuyển lưu trữ.

Rút ngắn thời gian

Rút ngắn thời gian thanh toán do việc lập, gửi, nhận hóa đơn được thực hiện qua các phương tiện điện tử

Tiết kiệm chi phí

Giúp cho Doanh nghiệp của khách hàng tiết kiệm chi phí in ấn, gửi, bảo quản, lưu trữ, khai thác hóa đơn.

Độ chính xác cao

Hóa đơn điện tử giúp giảm thiểu sai sót và hạn chế việc hóa đơn, chứng từ bị làm giả.

Sử dụng đơn giản

Đơn giản hóa việc sử dụng hóa đơn cho khách hàng: dễ dàng tiếp nhận, quản lý và kê khai thuế.

ĐĂNG KÝ NGAY!

  Hóa Đơn Điện Tử

  Bảng Giá Hóa Đơn Điện Tử

  Gói 300 Hóa Đơn
  Gói 300 Hóa Đơn

  đ 300.000

  300 số hóa đơn

  • Miễn phí lựa chọn mẫu hóa đơn
  • 2Không giới hạn thời gian sử dụng
  • Không cần cài đặt
  • Hướng dẫn thủ tục phát hành
  • Hỗ trợ 24/7
  Gói 500 Hóa Đơn
  Gói 500 Hóa Đơn

  đ 490.000

  500 số hóa đơn

  • Miễn phí lựa chọn mẫu hóa đơn
  • 2Không giới hạn thời gian sử dụng
  • Không cần cài đặt
  • Hướng dẫn thủ tục phát hành
  • Hỗ trợ 24/7
  Gói 1000 Hóa Đơn
  Gói 1000 Hóa Đơn

  đ 600.000

  1000 số hóa đơn

  • Miễn phí lựa chọn mẫu hóa đơn
  • 2Không giới hạn thời gian sử dụng
  • Không cần cài đặt
  • Hướng dẫn thủ tục phát hành
  • Hỗ trợ 24/7
  Gói 2000 Hóa Đơn
  Gói 2000 Hóa Đơn

  đ 990.000

  2000 số hóa đơn

  • Miễn phí lựa chọn mẫu hóa đơn
  • 2Không giới hạn thời gian sử dụng
  • Không cần cài đặt
  • Hướng dẫn thủ tục phát hành
  • Hỗ trợ 24/7
  Gói 3000 Hóa Đơn
  Gói 3000 Hóa Đơn

  đ 1.350.000

  3000 số hóa đơn

  • Miễn phí lựa chọn mẫu hóa đơn
  • 2Không giới hạn thời gian sử dụng
  • Không cần cài đặt
  • Hướng dẫn thủ tục phát hành
  • Hỗ trợ 24/7
  Gói 5000 Hóa Đơn
  Gói 5000 Hóa Đơn

  đ 1.790.500

  5000 số hóa đơn

  • Miễn phí lựa chọn mẫu hóa đơn
  • 2Không giới hạn thời gian sử dụng
  • Không cần cài đặt
  • Hướng dẫn thủ tục phát hành
  • Hỗ trợ 24/7
  Tư vấn

  Những bài viết mới nhất

  Bạn cần cập nhật thêm thông tin ngành, khuyến mãi… thì dõi ở chuyên mục này. 

  Bạn Cần Tư Vấn Thêm
  Các Dịch Vụ Khác!