Chữ ký số

Chữ ký số (token) Chữ ký số (token điện tử) là thiết bị không thể...