Kế toán thuế là gì và trách nhiệm trong doanh nghiệp

Kế toán thuế là gì là câu hỏi được rất nhiều doanh nghiệp, kế toán,...

Đơn xin xác nhận công tác chuẩn cho mọi ngành nghề

Đơn xin xác nhận công tác hiện nay được sử dụng phổ biến trong các...

Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp và cách tính thuế TNDN

Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp là một nghề nhưng cũng là một môn...

Mẫu biên bản cuộc họp trong công ty thông dụng 2021

Mẫu biên bản cuộc họp ghi lại toàn bộ nội dung cuộc họp được thư...

Nội dung đáng chú ý trong khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế giai đoạn 2016-2018?

Ngày 26/12/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành Quyết định số 2541/QĐ-TCT về...

Mua hàng không có hóa đơn của cá nhân không kinh doanh

Mua hàng không có hóa đơn của cá nhân không kinh doanh –        Mua hàng hóa,...

Hóa đơn trên 20 triệu thanh toán bằng tài khoản cá nhân

Hóa đơn trên 20 triệu thanh toán bằng tài khoản cá nhân Hóa đơn trên...

Kinh doanh khác ngành nghề GPKD? Kinh doanh không…

Kinh doanh khác ngành nghề GPKD? Kinh doanh không đúng ngành nghề trên GPKD?Kinh doanh...

Tiền lương, bhxh của Giám đốc công ty TNHH 1TV, chủ DNTN

Kinh doanh khác ngành nghề GPKD? Kinh doanh không đúng ngành nghề trên GPKD?Kinh doanh...