Nghị định Số 83/2013/NĐ-CP quy định luật quản lý Thuế

Nghị định 83/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

Xóa nợ tiền thuế cho một số đối tượng

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

Theo đó, Chính phủ quy định xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với các trường hợp sau: Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật phá sản mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; Cá nhân được pháp luật coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự mà không còn tài sản để nộp tiền thuế hoặc các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã quá 10 năm kể từ ngày hết hạn nộp thuế mà cơ quan quản lý thuế đã áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế nhưng không thu đủ. Riêng việc xóa nợ đối với tiền sử dụng đất và tiền thuê đất vẫn được thực hiện theo pháp luật đất đai.

Ngoài ra, Chính phủ cũng xóa nợ các khoản tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/07/2007 cho các trường hợp: Hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn, không thanh toán được số tiền thuế nợ và đã ngừng kinh doanh; Doanh nghiệp Nhà nước đã có quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền hoặc đã thực hiện cổ phần hóa và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập pháp nhân mới…

Cũng theo Nghị định này, Chính phủ quy định 04 trường hợp được gia hạn nộp thuế; trong đó, thời gian gia hạn tối đa không quá 02 năm đối với trường hợp bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ; không quá 01 năm đối với trường hợp phải ngưng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước; chưa được thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo dự toán ngân sách Nhà nước hoặc không có khả năng nộp thuế đúng hạn do nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/09/2013 và thay thế các Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 và số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010.

Từ ngày 05/12/2020, Nghị định này bị hết hiệu lực bởi Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Xem chi tiết Nghị định 83/2013/NĐ-CP tại đây

ID: 3702424301

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *