Mẫu biên bản cuộc họp trong công ty thông dụng 2021

Mẫu biên bản cuộc họp ghi lại toàn bộ nội dung cuộc họp được thư ký cuộc họp tổng hợp lại nhằm mục đích lưu trữ. Và chứng thực cho các vấn đề được nêu ra và nhất trí trong cuộc họp. Mẫu biên bản mới nhất theo Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. Hãy cùng dailythue247.com tìm hiểu bài viết sau nhé!

Khái niệm

Biên bản cuộc họp là loại văn bản quan trọng ghi lại những gì đã diễn ra trong cuộc họp. Bao gồm rất nhiều thông tin, ý kiến khác nhau từ những người tham gia.

Trong mỗi cuộc họp, thư ký (người ghi biên bản) có trách nhiệm điểm danh số người tham gia và vắng mặt. Đồng thời ghi lại toàn bộ thông tin quan trọng theo diễn biến của cuộc họp.

Vai trò của biên bản

Biên bản là loại văn bản ghi chép lại những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra. Biên bản không có hiệu lực pháp lý để thi hành. Mà chủ yếu được dùng làm chứng cứ minh chứng các sự kiện thực tế đã xảy ra. Vì vậy, biên bản phải mô tả lại các sự việc hiện tượng kịp thời, tại chỗ. Với đầy đủ, chi tiết mọi tình tiết khách quan, không bình luận thêm bớt. Thì mới bảo đảm được vai trò cung cấp thông tin để làm cơ sở cho các quyết định xử lý. Hoặc minh chứng cho các nhận định kết luận khác.

Yêu cầu của một mẫu biên bản cuộc họp chuẩn: 

– Số liệu, sự kiện phải chính xác, cụ thể.

– Ghi chép trung thực, đầy đủ không suy diễn chủ quan.

– Nội dung phải có trọng tâm, trọng điểm.

– Thủ tục chặt chẽ, thông tin có độ tin cậy cao. Nếu có tang vật, chứng cứ, các phụ lục diễn giải phải giữ kèm biên bản. Thông tin muốn chính xác có độ tin cậy cao. Thì biên bản phải được đọc cho mọi người có mặt cùng nghe, sửa chữa lại cho khách quan, đúng đắn. Và đặc biệt là tự giác (không được cưỡng bức) ký vào biên bản để cùng chịu trách nhiệm.

Phương pháp ghi chép biên bản

– Các sự kiện thực tế có tầm quan trọng xảy ra 

Ví dụ như: đại hội, việc xác nhận một sự kiện pháp lý, việc kiểm tra hành chính, khám xét, khám nghiệm. Hoặc ghi lời cung, lời tố cáo, khiếu nại, biên bản bàn giao công tác, bàn giao tài sản… Thì phải ghi đầy đủ, chính xác và chi tiết mọi nội dung và tình tiết. Nhưng cũng phải chú ý vào các vấn đề trọng tâm của sự kiện. Chú ý ghi nguyên văn của sự kiện.

– Trong các sự kiện thông thường khác

Ví dụ như biên bản cuộc họp định kỳ, họp thảo luận nhiều phương án, biện pháp để lựa chọn, họp tổng bình xét… Thư ký có thể áp dụng cách ghi tổng hợp. Tức là trong biên bản chỉ cần ghi những nội dung quan trọng một cách đầy đủ nguyên văn.

– Phần kết thúc văn bản

Bạn phải ghi thời gian chấm dứt sự kiện thực tế. Bao gồm: bàn giao xong, hội nghị kết thúc, kiểm tra, khám nghiệm kết thúc lúc mấy giờ… ngày… Biên bản đã đọc lại cho mọi người cùng nghe (có bổ sung sửa chữa nếu có yêu cầu). Và xác nhận là biên bản phản ánh đúng sự kiện và cùng ký xác nhận. Trong biên bản muốn có thủ tục chặt chẽ phải lưu ý việc ký xác nhận. Phải có tối thiểu hai người ký thì các thông tin trong biên bản mới có độ tin cậy cao. Thông thường các cuộc họp, hội nghị biên bản phải có thư ký và chủ tọa ký xác nhận.

Mẫu biên bản cuộc họp

Biên bản cuộc họp theo thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính số 01/2011/TT-BNV. Biên bản là một loại văn bản ghi chép lại những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra. Chúng không có hiệu lực pháp lý để thi hành. Mà chủ yếu được dùng làm chứng cứ minh chứng các sự kiện thực tế đã xảy ra. Các biên bản cuộc họp thường được các công ty, chi đoàn, công đoàn,….sử dụng nhiều trong các cuộc họp thảo luận ý kiến. 

Mẫu biên bản cuộc họp công ty

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ….——– Số: ……CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
………, ngày …… tháng …… năm ……

BIÊN BẢN HỌP

Về việc (1)………………..………..

Hôm nay, vào lúc ….… giờ …… ngày ….. tháng ….. năm …..

Tại (2)……………………………………………………. …………………………………………………………….

Diễn ra cuộc họp với nội dung (3)…………………………………

I. Thành phần tham dự:

  1. Chủ trì (4): Ông/Bà ………………….….. Chức vụ: …..………
  2. Thư ký (5): Ông/Bà ………..………… Chức vụ: ………………
  3. Thành phần khác (6):

………………..

……………………

………………………….

II. Nội dung cuộc họp: (7)

…………………………………………………….

III. Biểu quyết (nếu có):

– Tổng số phiếu: …………. Phiếu

– Số phiếu tán thành: ……… phiếu, chiếm …… %

– Số phiếu không tán thành: ………… phiếu, chiếm …… %

IV. Kết luận cuộc họp (8):

………………………………..

Cuộc họp kết thúc vào lúc ….. giờ ….. ngày …. tháng ….. năm ……, nội dung cuộc họp đã được các thành viên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản.

Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)
CHỦ TỌA
(Ký, ghi rõ họ tên)
 CÁC THÀNH VIÊN KHÁC
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kết luận: 

Vừa rồi là những chia sẻ của Đại lý thuế 247 về mẫu biên bản cuộc họp trong công ty. Ngoài ra bạn có thắc mắc về các dịch vụ kế toán liên quan. Hãy liên hệ đến công ty dịch vụ kế toán Đại lý thuế 247 để được tư vấn tận tình, miễn phí nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *