Thông tư 166/2013/TT-BTC xử phạt vi phạm hành chính về Thuế

Thông tư 166/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Các trường hợp được miễn, giảm tiền phạt VPHC về thuế

Cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) về thuế với mức phạt tiền từ 03 triệu đồng trở lên, đang gặp khó khăn đặc biệt, đột xuất về kinh tế do thiên tai, hỏa hoạn, thảm họa, tai nạn, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo có quyền đề nghị miễn, giảm tiền phạt VPHC về thuế là nội dung quy định tại Thông tư số 166/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 15/11/2013.
Theo đó, mức miễn, giảm tiền phạt tối đa bằng số tiền phạt còn lại trong quyết định xử phạt và không quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại hoặc chi phí khám, chữa bệnh.

Hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền phạt VPHC về thuế bao gồm: Đơn đề nghị miễn, giảm tiền phạt (trong đó nêu rõ lý do đề nghị miễn, giảm tiền phạt; thu nhập của cá nhân, hộ gia đình; xác định giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại; số tiền phạt đề nghị được miễn, giảm); xác nhận của UBND cấp xã nơi người đó cư trú hoặc nơi có tài sản bị thiệt hại hoặc kết quả xác định về bệnh hiểm nghèo của cơ sở khám, chữa bệnh và chi phí khám, chữa bệnh có đầy đủ chứng từ (đối với cá nhân bị bệnh hiểm nghèo). Trường hợp thiệt hại về tải sản, chi phí chữa bệnh được cơ quan bảo hiểm bồi thường (nếu có) phải kèm theo bản sao có xác nhận công chứng về bồi thường thiệt hại, về thanh toán chi phí khám, chữa bệnh của cơ quan bảo hiểm (nếu có).

Thông tư này thay thế Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014.

Xem chi tiết Thông tư 166/2013/TT-BTC tại đây

ID: 3702424301

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *