Thông tư 142/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/03/2007 của Bộ Tài chính

Thông tư 142/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/03/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và sửa đổi, bổ sung Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí

Cơ quan ban hành:Bộ Tài chínhSố công báo:Đã biết
Số hiệu:142/2009/TT-BTCNgày đăng công báo:Đã biết
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Phạm Sĩ Danh
Ngày ban hành:14/07/2009Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:Đã biếtTình trạng hiệu lực:Đã biết
Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí , Cán bộ-Công chức-Viên chức

Bổ sung quy định về chế độ công tác phí – Ngày 14/7/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 142/2009/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và sửa đổi, bổ sung Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí. Theo đó, quy định về tiêu chuẩn mua vé máy bay đi công tác trong nước tại điểm c khoản 7 mục I Thông tư số 23/2007/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung quy định về hạng ghế thương gia (business class hoặc C class). Cụ thể, hạng ghế thương gia dành cho các đối tượng là cán bộ lãnh đạo hưởng bảng lương chức vụ lãnh đạo, hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/NQ-UBTVQH ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 128-QĐ-TW ngày 14/12/2004 của Ban bí thư Trung ương Đảng hoặc Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ gồm: bộ trưởng và các chức danh tương đương, cán bộ lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,3 trở lên, phó trưởng các đoàn thể chính trị – xã hội ở Trung ương có hệ số phụ cấp lãnh đạo 1,25, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký, thay thế điểm c khoản 7 mục I Thông tư số 23/2007/TT-BTC và điểm 3.1.3 khoản 3 mục II Thông tư số 91/2005/TT-BTC.

Xem chi tiết Thông tư 142/2009/TT-BTC tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *