Thông tư 01/2010/TT-TTCP sửa hướng dẫn về minh bạch tài sản thu nhập

Thông tư 01/2010/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư 2442/2007/TT-TTCP ngày 13/11/2007 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/03/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản thu nhập

Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đã biết
Số hiệu:01/2010/TT-TTCPNgày đăng công báo:Đã biết
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Trần Văn Truyền
Ngày ban hành:22/01/2010Ngày hết hiệu lực:Đã biết
Áp dụng:Đã biếtTình trạng hiệu lực:Đã biết
Lĩnh vực:Cán bộ-Công chức-Viên chức , Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập – Việc kê khai nhằm minh bạch tài sản, thu nhập của các cán bộ nhà nước vừa được Thanh tra Chính phủ hướng dẫn bổ sung tại Thông tư số 01/2010/TT-TTCP ngày 22/01/2010. Theo đó, người có nghĩa vụ kê khai tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập là những người có chức vụ từ phó trưởng phòng UBND cấp huyện và tương đương trở lên, bao gồm: cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan và đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện; trong các cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân không phải là hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp; những người được Đảng, Nhà nước điều động, phân công và những người được tuyển dụng, bổ nhiệm theo chỉ tiêu biên chế được giao làm việc trong tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp. Đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty nhà nước, công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước thì đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập đáp ứng đủ hai điều kiện sau: giữ một trong các chức danh tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị, phó chủ tịch hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát, phó trưởng ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát, kế toán trưởng, trưởng ban, phó trưởng ban, trưởng phòng, phó trưởng phòng; các chức danh trên do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử giữ, bổ nhiệm hoặc do đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị của công ty cổ phần bầu, bổ nhiệm và là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại công ty đó. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/3/2010.

Xem chi tiết Thông tư 01/2010/TT-TTCP tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *