SỔ TAY THUẾ 2020

Sổ Tay Thuế 2020

Giới thiệu

Đây là bộ sổ tay cung cấp thông tin tóm lược dựa trên những văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành tại Việt Nam. Bao gồm 06 quyển sổ tay:

⇒ Quyển 1: Quản lý Thuế
⇒ Quyển 2: Thuế thu nhập doanh nghiệp
⇒ Quyển 3: Thuế nhà thầu nước ngoài
⇒ Quyển 4: Thuế thu nhập cá nhân
⇒ Quyển 5: Thuế giá trị gia tăng
⇒ Quyển 6: Các loại thuế khác

Những cập nhật mới về sổ tay Thuế sẽ được gửi qua email hàng tuần đến bạn, hãy kiểm tra email của bạn nhé! (Email có thể nằm trong mục Promotion (Khuyến mãi) nếu bạn sử dụng gmail).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *