Quyết định 424/QĐ-BTC 2020 Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 142/QĐ-TTg

Quyết định 424/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Cơ quan ban hành:Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:424/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành:26/03/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:Đã biếtTình trạng hiệu lực:Đã biết
Lĩnh vực:Chính sách , Cán bộ-Công chức-Viên chức

Kế hoạch xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ mới của Bộ Tài chính

Ngày 26/3/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ra Quyết định 424/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định 142/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 52-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Cụ thể, trong năm 2020, Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì xây dựng và triển khai Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngành tài chính giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2025-2030.

Bên cạnh đó, trong năm 2020, Vụ Đầu tư phải có Công văn về việc cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển về hạ tầng, môi trường làm việc, nghiên cứu, sáng tạo của trí thức. Trong Quý I/2021, Vụ Tài chính – Hành chính sự nghiệp chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021-2030.

Đồng thời, Vụ Tài chính – Hành chính sự nghiệp có nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện, các chính sách để tăng cường huy động và đa dạng hóa các nguồn lực xã hội, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ; thành lập các quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 424/QĐ-BTC tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *