Quyết định 412/QĐ-BNV 2016 cơ cấu tổ chức của Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Quyết định 412/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Cơ quan ban hành:Bộ Nội vụSố công báo:Đã biết
Số hiệu:412/QĐ-BNVNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Triệu Văn Cường
Ngày ban hành:18/03/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:Đã biếtTình trạng hiệu lực:Đã biết
Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Cán bộ-Công chức-Viên chức

Cơ cấu tổ chức của Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Quyết định số 412/QĐ-BNV quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đã được Bộ Nội vụ ban hành ngày 18/03/2016.
Theo đó, Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức gồm Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng và công chức. Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng do Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật và của Bộ Nội vụ. Trong đó, Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, trước pháp luật về tổ chức, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Vụ và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về mọi mặt công tác của Vụ; pPhân công nhiệm vụ, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các Phó Vụ trưởng và công chức trong Vụ; ký thừa lệnh Bộ trưởng để trả lời, giải đáp, hướng dẫn nghiệp vụ và yêu cầu việc cung cấp thông tin đối với các tổ chức có chức năng, nhiệm vụ về quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hoặc cá nhân về những vấn đề có liên quan tới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức…
Phó Vụ trưởng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và giúp Vụ trưởng phụ trách về một hoặc một số mặt công tác theo phân công của Vụ trưởng; chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.Khi Vụ trưởng vắng mặt, một Phó Vụ trưởng được Vụ trưởng ủy quyền bằng văn bản để quản lý, điều hành hoạt động của Vụ trong thời gian Vụ trưởng vắng mặt.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 412/QĐ-BNV tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *