Mẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất mẫu số 01/LPTB theo TT 156

Mẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất mẫu số 01/LPTB mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT
[01] Kỳ tính thuế: Theo từng lần phát sinh
[02] Lần đầu:          [03] Bổ sung lần thứ :

[04] Tên người nộp thuế: ………………………………………………………………………….
[05] Mã số thuế: …………………………………………………………………………………
[06] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………
[07] Quận/huyện: ………………. [08] Tỉnh/Thành phố: ……………………………….
[09] Điện thoại: ………………… [10] Fax: ……………… [11] Email: ………………
[12] Đại lý thuế (nếu có) :………………………………………………………………………….
[13] Mã số thuế: …………………………………………………………………………………
[14] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………
[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/Thành phố: ……………………………….
[17] Điện thoại: ………………… [18] Fax: ……………… [19] Email: ………………
[20] Hợp đồng đại lý thuế, số:……………………………….ngày …………………………….

ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:
1. Đất:
1.1 Địa chỉ thửa đất:…………………
1.2. Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm): ……….
1.3. Mục đích sử dụng đất:……….
1.4. Diện tích (m2):……….
1.5. Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho):
a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:
Địa chỉ người giao QSDĐ:
b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày………. tháng……. năm…………
1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):……….

2. Nhà:
2.1. Cấp nhà: …………….. Loại nhà:………………………….
2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):……….
2.3. Nguồn gốc nhà:……….
a) Tự xây dựng:
– Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):
b) Mua, thừa kế, cho, tặng:
– Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: Ngày …………. tháng ………… năm…………..
2.4. Giá trị nhà (đồng):……….

3. Giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho (đồng):
– ……….

4. Tài sản thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn lệ phí trước bạ (lý do):
– ……….

5. Giấy tờ có liên quan, gồm:
– ……….
– ……….

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ ……, ngày……… tháng……….. năm……….
Họ và tên:…………..NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Chứng chỉ hành nghề số:… (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có))              

ID: 3702424301

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *