Mẫu chi tiết giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mẫu số 01-1/THKH

Mẫu chi tiết giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mẫu số 01-1/THKH mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC
CHI TIẾT GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC
(Kèm theo Tờ khai thuế khoán mẫu số 01/THKH)
[01] Kỳ tính thuế: Năm……….(Từ tháng……….đến tháng……)

[02] Tên người nộp thuế:…………………
[03] Mã số thuế: ………………………
[04] Tên đại lý thuế (nếu có):…..………………………….
[05] Mã số thuế:……………………………..

Giảm trừ gia cảnh của thành viên thứ 1 trong nhóm kinh doanh:

     [06] Họ và tên:…………….……………………………
   [07] Mã số thuế: 
     I. Người phụ thuộc đã có Mã số thuế/CMND/Hộ chiếu
STTHọ và tênNgày, tháng, năm sinhMã số thuếQuốc tịchSố CMND/ Hộ chiếuQuan hệ với người nộp thuếThời gian được tính giảm trừ
Từ thángĐến tháng
[08][09][10][11][12][13][14][15][16]
1
2
3
       II. Người phụ thuộc chưa có Mã số thuế /CMND/Hộ chiếu
STTHọ và tênThông tin trên giấy khai sinhQuan hệ với người nộp thuếThời gian được tính giảm trừ
Ngày, tháng, năm sinhSốQuyển sốNơi đăng ký
Quốc giaTỉnh/ Thành phốQuận/ HuyệnPhường/ XãTừ thángĐến tháng
[17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28]
1
2

Giảm trừ gia cảnh của thành viên thứ ….. trong nhóm kinh doanh: Trường hợp nhóm cá nhân thì các thành viên trong nhóm đều khai bảng giảm trừ gia cảnh tương tự như trên. Số thành viên tương ứng với số thứ tự trên bảng kê khai các khoản giảm trừ và tỷ lệ phân chia thu nhập chịu thuế của từng cá nhân trong nhóm kinh doanh tại phần B của Tờ khai thuế khoán mẫu số 01/THKH.

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã kê khai./.

….,ngày ……tháng ……..năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên)

ID: 3702424301

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *