Mẫu bảng kê hàng hóa dịch vụ áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% Mẫu số 01-3/GTGT theo TT 156

Mẫu bảng kê hàng hóa dịch vụ áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% Mẫu số 01- 3/GTGT mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

BẢNG KÊ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ ĐƯỢC ÁP DỤNG THUẾ SUẤT THUẾ GTGT 0%
(Kèm theo Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT)
[01] Kỳ tính thuế: tháng…….năm …… hoặc quý…..năm…

02] Tên người nộp thuế:…………………………….
[03] Mã số thuế:
[04] Tên đại lý thuế:…………………………..
[05] Mã số thuế:

Số TTHợp đồng xuất khẩuTờ khai hàng hoá xuất khẩuHoá đơn xuất khẩuChứng từ thanh toán qua ngân hàng
SốNgàyTrị giáHình thức, phương thức thanh toánThời hạn thanh toánTờ khai sốNgày đăng kýTrị giáSốNgàyTrị giáSốNgàyTrị giá
Ngoại tệĐồng Việt Nam Ngoại tệĐồng Việt Nam Ngoại tệĐồng Việt Nam Ngoại tệĐồng Việt Nam
12345678910111213141516171819

Các tài liệu khác (nếu có):………………………………………………………………………………….
Tôi cam đoan tài liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những tài liệu đã khai./.

 …, ngày ……… tháng……. năm …………
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ   NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc  
Họ và tên:…………………………….  ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ 
Chứng chỉ hành nghề số:………. (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:
– Cột “Tờ khai số” ghi đầy đủ chữ số và ký hiệu của Tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
– Cột “Ngày đăng ký” ghi rõ ngày tháng năm đăng ký Tờ khai hàng hoá xuất nhập khẩu
– Cột “Ngoại tệ” ghi rõ số tiền và đồng tiền thanh toán đối với ngoại tệ; cột “Đồng Việt Nam” ghi rõ số tiền thanh toán nếu đồng tiền thanh toán là Đồng Việt Nam (trường hợp trên tài liệu có ghi cả hai đồng tiền thanh toán là ngoại tệ và Đồng Việt
Nam thì phải ghi vào cả 2 cột này).
– Trường hợp người nộp thuế xuất khẩu hàng hoá để thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài thì cột “Hợp đồng xuất khẩu” ghi Văn bản ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu để xây dựng công trình ở nước ngoài./.
__________________________________________________

ID: 3702424301

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *