Công văn 4291/TCT-CS Cho phép viết tắt trên hóa đơn GTGT

Ngày 10/12/2013 Tổng cục Thuế ban hành Công văn Số 4291/TCT-CS về việc hướng dẫn viết tắt tên, địa chỉ trên hóa đơn giá trị gia tăng, cụ thể như sau:
– “Phường” thành “P”
– “Quận” thành “Q”
– “Thành phố” thành “TP”
– “Việt Nam” thành “VN”
– “Cổ phần” thành “CP”
– “Trách Nhiệm Hữu Hạn” thành “TNHH
– “Khu Công nghiệp” thành “KCN”
– “sản xuất” thành “SX”
– “Chi nhánh” thành “CN”.
Theo Tổng cục Thuế, đây là một số danh từ thông dụng, nếu hóa đơn có viết tắt những từ, cụm từ này nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, vẫn xác định chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh thì vẫn hợp lệ.

Chi tiết Công văn xem tại đây

ID: 3702424301

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *