Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc Mẫu 2-1/BK-QTT-TNCN

Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc Mẫu 2-1/BK-QTT-TNCN theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/QTT-TNCN

BẢNG KÊ
GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/QTT-TNCN )
[01] Kỳ tính thuế: Năm ……. (Từ tháng …/… đến tháng…/)

[02] Tên người nộp thuế:………………

      [03] Mã số thuế:              
[04] Họ và tên vợ (chồng) nếu có: ………………………

  [05] Mã số thuế:              
[06] Số CMND/ Số hộ chiếu vợ (chồng):..…………………
[07] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………………….

    [08] Mã số thuế:              

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

I.                   Người phụ thuộc đã có MST/CMND/Hộ chiếu
STTHọ và tênNgày sinhMã số thuếQuốc tịchSố CMND/ Hộ chiếuQuan hệ với người nộp thuếThời gian được tính giảm trừ trong năm
Từ thángĐến tháng
[09][10][11][12][13][14][15][16][17]
1        
2        
3        
        
II.                Người phụ thuộc chưa có MST/CMND/Hộ chiếu
STTHọ và tênThông tin trên giấy khai sinhQuốc tịchQuan hệ với người nộp thuếThời gian được tính giảm trừ trong năm
Ngày sinhSốQuyển sốNơi đăng ký
Quốc giaTỉnh/ Thành phốQuận/
Huyện
Phường/
Từ thángĐến tháng
[18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]
1            
2            
            

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân)
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.


NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: ………………..
Chứng chỉ hành nghề số:………
…,ngày ……tháng ……..năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Xem thêm: Cách tính thuế thu nhập cá nhân

ID: 3702424301

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *