Doanh nghiệp thành lập tháng 12 có phải làm Báo cáo tài chính hay không?

Báo cáo tài chính

Doanh nghiệp thành lập tháng 12 có phải làm Báo cáo tài hay không là câu hỏi của nhiều người đang có ý định mở công ty hay vừa mới thành lập công ty. Bởi vì theo quy định tất cả các loại hình doanh nghiệp hiện nay hoạt động ở mọi lĩnh vực đều có nghĩa vụ phải lập và nộp báo cáo tài chính theo đúng quy định pháp luật. Hãy cùng Sen Việt tìm hiểu câu trả lời và các thông tin liên quan đến báo cáo tài chính trong bài viết ngày hôm nay nhé.

Báo cáo tài chính doanh nghiệp là gì?

Báo cáo tài chính doanh nghiệp là một hoạt động, tài liệu được sử dụng để cung cấp các thông tin về tình hình kinh doanh, tài chính và luồng tiền luân chuyển của đơn vị doanh nghiệp nhằm phục vụ cho việc quản lý của bên doanh nghiệp và nhà nước để đưa ra được các quyết định kinh tế.

Trong nội dung của một báo cáo tài chính doanh nghiệp thì cần có các thông tin bao gồm: tài sản của doanh nghiệp, vốn hiện có, nợ phải trả, doanh thu, các chi phí vận hành, các khoản lời lỗ của đơn vị doanh nghiệp trong thời gian hoạt động.

Các doanh nghiệp cần thực hiện đúng theo các quy định trong thông tư 133/2016/TT-BTC và thông tư 200/2014/TT-BTC về thực hiện báo cáo tài chính cho doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính

Phân loại báo cáo tài chính như thế nào?

Tùy theo loại hình doanh nghiệp của đơn vị mình mà bạn cần soạn thảo báo cáo tài chính để nộp cho Cơ quan thuế và Cơ quan thống kê đúng quy định.

Có thể phân loại báo cáo tài chính theo loại hình công ty thành hai loại

 • Báo cáo tài chính tổng hợp hay còn gọi là báo cáo tài chính hợp nhất được ứng dụng cho các tập đoàn hay công ty mẹ có các công ty con nhằm tổng kết lại báo cáo tài chính toàn doanh nghiệp. 
 • Báo cáo tài chính riêng lẻ sử dụng cho các đơn vị doanh nghiệp hoạt động đơn lẻ. 

Nếu phân chia báo cáo tài chính theo quy định nộp cho nhà nước thì có hai loại:

 • Báo cáo tài chính bắt buộc phải nộp cho nhà nước:  bao gồm báo cáo tình hình tài chính gồm bản kê khai các tài sản mà doanh nghiệp sở hữu và các khoản nợ. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ghi nhận tình hình tài chính hiện tại của doanh nghiệp và bản thuyết minh báo cáo tài chính.
 • Báo cáo tài chính không bắt buộc nộp cho nhà nước nhưng khuyến khích các doanh nghiệp phải lập là dạng báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Doanh nghiệp thành lập tháng 12 có phải làm BCTC hay không?

Thông thường doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính khi kết thúc kỳ kế toán, vì doanh nghiệp thành lập tháng 12 có phải làm BCTC hay không vì tính theo thời gian thành lập chưa đủ năm kế toán.

Căn cứ Điều 13 Luật Kế toán số 03/2003/QH11 quy định với các doanh nghiệp thành lập tháng 12 tức là thành lập sau ngày mùng 1/10 hay là còn nhiều nhất 90 ngày mới kết thúc kỳ kế toán ở năm hiện tại nên được phép gộp báo cáo tài chính với năm sau đó. Như vậy ở năm hiện tại thì doanh nghiệp chưa phải làm báo cáo tài chính mà sẽ gộp với báo cáo của năm sau.

Báo cáo tài chính cho doanh nghiệp thành lập tháng 12
Báo cáo tài chính cho doanh nghiệp thành lập tháng 12

Báo cáo tài chính doanh nghiệp mới thành lập sẽ nộp khi nào?

Báo cáo tài chính doanh nghiệp mới thành lập không có vốn đầu tư nhà nước sẽ nộp vào đầu năm và hạn chót là ngày 30 tháng 03 hàng năm.

 • Nếu giấy phép kinh doanh ghi ngày thành lập doanh nghiệp trước ngày mùng 01 tháng 10 thì doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính của năm đó và khai báo như kỳ kế toán bình thường. 
 • Nếu ghi nhận ngày thành lập doanh nghiệp trên giấy phép kinh doanh là sau ngày mùng 1 tháng 10 thì báo cáo tài chính sẽ được gộp chung lại với báo cáo tài chính năm sau và khai báo giống kỳ kế toán bình thường.

Khi gộp báo cáo tài chính thì doanh nghiệp phải làm công văn xin gộp báo cáo tài chính và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp nộp trước thời hạn nộp báo cáo tài chính của năm xin gộp.

Báo cáo tài chính doanh nghiệp mới thành lập
Báo cáo tài chính doanh nghiệp mới thành lập

Điều kiện để gộp báo cáo tài chính

Căn cứ quy định tài khoản 2 và khoản 3 Điều 3 thông tư 78/2014/TT-BTC thì: Đơn vị doanh nghiệp tính thuế của kỳ đầu tiên ngay sau khi thành lập và kỳ tính thuế năm cuối cùng với các công ty chuyển đổi loại hình, chuyển đổi về hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập công ty, chia tách, phá sản hay giải thể thời gian dưới 3 tháng thì sẽ được tính cộng với kỳ tính thuế năm sau đó để hình thành nên một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp vào năm đầu tiên hoặc năm cuối cùng không được phép vượt quá 15 tháng.

Cách tính kỳ kế toán sẽ áp dụng quy định Điều 13 Luật Kế Toán số 03/2003/QH11:

 • Nếu khi tính thuế đầu tiên tính từ khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ít hơn 3 tháng thì sẽ được cộng với kỳ kế toán của năm tiếp theo.
 • Nếu kỳ tính thuế đầu tiên nhỏ hơn 15 tháng thì doanh nghiệp sẽ được phép cộng gộp với kỳ kế toán của năm tiếp theo.

Dịch vụ báo cáo tài chính doanh nghiệp của Sen Việt

Sen Việt là đơn vị uy tín cung cấp các dịch vụ báo cáo tài chính doanh nghiệp hay kế toán thuế, tiền sổ sách kế toán giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí một cách tốt nhất. Hoàn thành các báo cáo tài chính đúng quy định pháp luật hỗ trợ cho các doanh nghiệp mới thành lập chưa đủ năng lực để thực hiện.

 • Hạn chế sai sót trong khi lập báo cáo tài chính khi có đội ngũ chuyên môn kế toán cao. 
 • Xóa đi lo lắng phải nộp phạt khi làm sai hay làm báo cáo tài chính chậm trễ.
 • Khách hàng được tư vấn về các vấn đề trong kế toán thuế và có được phương án tối ưu nhất.
 • Toàn bộ công việc sẽ có đội ngũ chuyên môn cao xử lý và chúng tôi cam kết với các báo cáo tài chính đã lập.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn gói dịch vụ phù hợp nhất với yêu cầu và lĩnh vực, ngành nghề hoạt động. Sen Việt- luôn đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *