Chi phí thành lập doanh nghiệp hạch toán chi tiết như thế nào?

Chi phí thành lập doanh nghiệp

Chi phí thành lập doanh nghiệp hạch toán vào đâu, hạch toán như thế nào và tại sao cần hạch toán. Những căn cứ pháp luật nào hướng dẫn về quy định hạch toán các chi phí thành lập doanh nghiệp. Qua bài viết dưới đây chúng tôi mong rằng sẽ cung cấp cho quý bạn đọc những thông tin chính xác và cần thiết để thực hiện việc hạch toán kế toán cho công ty của mình.

Hạch toán chi phí thành lập doanh nghiệp là gì?

Hạch toán chi phí thành lập doanh nghiệp là các lệ phí cần phải tính toán ở tất cả những khâu khác nhau như: Tiền mặt bằng, tiền thuê thiết kế nội thất, tính thuế thu nhập doanh nghiệp, các chi phí khác mà doanh nghiệp không được kê khai,…

Nói theo cách dễ hiểu thì hạch toán là một hệ thống quan sát, đo lường kiểm tra, tính toán và ghi chép lại những khoản chi phí có liên quan đến chi phí kinh doanh. Điều này hướng tới mục tiêu để có thể quản lý các quá trình này một cách đầy đủ và chặt chẽ hơn.

 • Quan sát: Được thực hiện đầu tiên để ghi nhận lại đối tượng cần thu thập.
 • Đo lường: Được thực hiện thứ hai để lượng hóa những đối tượng khác nhau bằng các đơn vị đo lường sao cho thích hợp.
 • Tính toán: Được thực hiện thứ ba thông qua những phép tính và các phương pháp phân tích tổng hợp từ đó xác định mức độ thực hiện cũng như hiệu quả của mỗi quá trình kinh tế.
 • Ghi chép: Được thực hiện cuối cùng để ghi nhận và xử lý được kết quả của các quá trình kinh tế từ đó có cơ sở đưa ra những quyết định phù hợp.

Hạch toán các chi phí doanh nghiệp sẽ thu thập thông tin từ rất nhiều nguồn với nhiều phương thức khác hẳn nhau tùy thuộc vào mỗi loại hạch toán.

Chi phí thành lập doanh nghiệp
Chi phí thành lập doanh nghiệp

Các chi phí thành lập doanh nghiệp hạch toán như thế nào?

Các chi phí thành lập doanh nghiệp hạch toán để doanh nghiệp thống kê được số liệu về những khoản tiền đơn vị mình đã bỏ ra và được trừ thuế theo quy định pháp luật.

Tại quy định Khoản 3, Điều 3 của Thông tư 45/2013/TT-BTC có liệt kê các chi phí dưới đây không phải là các tài sản cố định vô hình mà sẽ phân bổ dần vào các chi phí kinh doanh của công ty trong nhiều nhất 3 năm theo đúng quy định của Luật thuế TNDN:

 • Chi phí thành lập doanh nghiệp
 • Chi phí đào tạo đội ngũ nhân viên
 • Chi phí quảng cáo marketing trước khi thành lập doanh nghiệp
 • Chi phí dành cho giai đoạn nghiên cứu
 • Chi phí dịch chuyển địa điểm doanh nghiệp
 • Chi phí mua sắm và sử dụng những tài liệu kỹ thuật, giấy tờ chuyển giao công nghệ, bằng sáng chế, nhãn hiệu, các lợi thế kinh doanh
Hạch toán chi phí thành lập doanh nghiệp
Hạch toán chi phí thành lập doanh nghiệp

Theo thông tin tại khoản 1, Điều 6 của Thông tư 119/2014/TT-BTC quy định trừ các trường hợp được nêu tại khoản 2 thì bên phía doanh nghiệp sẽ được trừ mọi khoản chi phí nếu đáp ứng được điều kiện sau:

 • Các khoản chi phí doanh nghiệp này phát sinh thực tế có liên quan đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Chi phí đưa ra này có các hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo đúng quy định pháp luật.

Tại quy định Khoản 12, Điều 14 của Thông tư 219/2013/TT-BTC với các khoản chi phí có liên quan đến việc thành lập công ty, mua sắm các hàng hóa, vật tư sẽ được thực hiện bởi các tổ chức hay cá nhân do các sáng lập viên ủy quyền, có các văn bản ủy quyền đúng và hợp lệ thì được quy định như sau.

Những khoản chi phí này sẽ được liệt kêm kê khai, khấu trừ thuế thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT đứng tên các tổ chức, cá nhân được ủy quyền. Và phải được thực hiện thanh toán cho các tổ chức, cá nhân được ủy quyền qua bên ngân hàng đối với những hóa đơn trên 20 triệu đồng. Nếu không có giấy tờ hợp pháp thì công ty sẽ không được kê khai những chi phí đó vào phần chi phí được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và sẽ không được hạch toán vào những chi phí được trừ khác khi đơn vị tính thu nhập chịu thuế TNDN.

Chi phí thành lập doanh nghiệp hạch toán vào đâu?

Tại quy định Khoản 3, Điều 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC, các chi phí thành lập doanh nghiệp sẽ được xác định không thuộc vào loại tài sản cố định vô hình. Nên các khoản chi phí có liên quan đến quá trình thành lập công ty, doanh nghiệp sẽ bao gồm chi phí sau đây: phí quảng cáo, chi phí để đào tạo và các chi phí được phát sinh khác được hạch toán như sau:

Chi phí để thành lập doanh nghiệp
Chi phí để thành lập doanh nghiệp

Cho những khoản chi phí đã xuất hiện

 • Nợ Tài khoản (TK) 242, 142
 • Nợ Tài khoản (TK) 133
 • Có Tài khoản (TK) 111, 112
 • Phương thức: Định kỳ

Cho những khoản chi phí chưa thanh toán

 • Nợ Tài khoản (TK) 642
 • Nợ Tài khoản (TK) 242, 142

Việc chi phí thành lập doanh nghiệp hạch toán như thế nào và làm sao sẽ liên quan rất nhiều tới các nghiệp vụ của kế toán mới có thể thực hiện đúng các khoản chi phí theo quy định nhà nước cho phép.

Nếu doanh nghiệp của bạn mới được thành lập và hiện tại chưa đội ngũ kế toán lành nghề để hạch toán hay làm việc hết về thuế thì hãy liên hệ Sen Việt để được hỗ trợ thực hiện các công việc này. Với nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường dịch vụ kế toán và thành lập doanh nghiệp, chúng tôi cam kết sẽ đem lại cho quý khách các dịch vụ trọn gói chất lượng nhất để san sẻ những gánh nặng trong quá trình đi tới thành công cho doanh nghiệp của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *